Privatlivspolitik (GDPR)

 

 

Senest opdateret 29. januar 2024

 1. Generelt
  1. Denne hjemmeside er ejet af ACTON A/S, CVR 12374186, Torbenfeldvej 3, 2665 Vallensbæk Strand.
  2. ACTON A/S (”vi”, ”vores”, ”os”) er optaget af at beskytte dine personoplysninger.
  3. Denne politik (”Persondatapolitikken”) forklarer hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, når du besøger www.acton.dk (”Hjemmesiden”), hvornår og hvorfor vi indsamler oplysningerne, hvordan vi benytter dem, forudsætningerne for vores videregivelse til andre, samt hvordan vi opbevarer dem sikkert.
  4. Du bedes venligst læse Persondatapolitikken grundigt igennem for at forstå, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. 
 2. Hvem er vi
  1. ACTON A/S er en af Danmarks førende leverandører af åbne transmissioner. ACTON A/S er registreret som kapitalselskab i Danmark med CVR nummer CVR 12374186. Vi holder til på Torbenfeldvej 3, 2665 Vallensbæk Strand (København), og Gunnar Clausens Vej 66, Viby j. 8260 (Århus). 
 3. Vores forretningsmodel
  1. Gennem Hjemmesiden kan du bestille og forhøre dig om leje, kæder, remme, koblinger, lineærføringer, maskinfødder, teknisk plast og andre produkter.
  2. For at give dig denne service, er det i nogle tilfælde nødvendigt for os at indsamle dine relevante personoplysninger.
  3. Når du anvender Hjemmesiden, indsamler vi dine informationer for at gennemføre din ordre eller at give dig et tilbud og/eller yderligere information om det relevante produkt.
  4. Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger i de følgende afsnit. 
 4. Informationer vi indsamler direkte fra dig
  1. Vi indsamler forskellige oplysninger om dig, når du besøger og anvender Hjemmesiden.
  2. Forespørgsler og ordrebestillinger:
 • Du har mulighed for at sende en forespørgsel til os gennem vores forespørgselsformular.
 • For at oprette og administrere din forespørgsel beder vi om dit navn, evt. cvr-nummer og e-mailadresse. I forbindelse med ordrebestillinger vil vi tillige anmode om og anvende dine betalingsoplysninger.
  1. Markedsføring
 • Vi anvender din e-mailadresse til at sende dig markedsføring, hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, eller hvis du i forbindelse med en ordrebestilling ikke har frabedt dig markedsføring.
  1. Generelle henvendelser:
 • Når du sender os en henvendelse gennem vores kontaktformular, anvender vi de informationer, du har oplyst, til at svare dig, herunder navn og e-mailadresse.
  1. Feedback
 • For at sikre os at de services, vi tilbyder, imødekommer dine krav, kan vi bede om din feedback. Enhver feedback du giver os, vil udelukkende blive brugt med henblik på at forbedre vores services og vil ikke blive offentliggjort.
 1. Behandlingsgrundlag
  1. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondataforordningen (EU) 2016/679. Det betyder, at alle oplysninger, som vi indsamler eller modtager om dig, behandles efter de behandlingsgrundlag, der findes i forordningen. Afhængig af, hvilket produkt/tjeneste du kigger på, og dermed hvilke informationer vi indsamler (se tabellen ovenfor), kan behandlingsgrundlaget variere.
  2. Som udgangspunkt behandler vi dine oplysninger på baggrund af en aftale mellem dig og os, herunder når du gennemfører en ordrebestilling og accepterer vores Vilkår og Persondatapolitikken, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(b).
  3. Informationer som ikke er nødvendige for pkt. 5.2 ovenfor, indsamler vi typisk, fordi det er nødvendigt for, at du senere kan indgå en aftale eller for at besvare din henvendelse, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(b) og (f).
  4. I forbindelse med markedsføring er vores behandlingsgrundlag altid dit specifikke samtykke, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(a) og markedsføringslovens § 10, stk. 1. Samtykke gælder ligeledes, når vi behandler dine følsomme oplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 9(2)(a).
  5. Herudover er vi underlagt en række lovkrav, som kan gøre det nødvendigt for os at behandle dine oplysninger for at opfylde loven, fx bogføringsloven, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(c).
  6. Endelig forbeholder vi os til hver en tid at behandle sine oplysninger i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores interesser i en juridisk tvist, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(f) og artikel 9(2)(f). 
 2. Sikkerhed
  1. Alle dine oplysninger opbevares på sikre servere i ——-.
  2. Vi opretholder fornødne organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU. 
 3. Opbevaringstid
  1. Vi opbevarer dine data indtil de ikke længere er nødvendige for os at behandle. I visse situationer, kan det være vanskeligt på forhånd at give en nøjagtig tidsramme, men nedenstående afsnit viser vores ramme for behandlingstiden af dine oplysninger.
  2. Forespørgsler og ordrebestillinger:
 • Forespørgsler og korrespondance knyttet hertil opbevares i indtil 6 måneder efter endt behandling. Oplysninger om gennemførte ordrebestillinger kan opbevares i længere perioder i overensstemmelse med retlige forpligtelser, der påhviler os, herunder fx i bogføringsloven.
  1. Markedsføringssamtykke:
 • Slettes hurtigst muligt efter din afmelding.
  1. Generelle henvendelser:
 • Henvendelser og korrespondance knyttet hertil opbevares i indtil 6 måneder efter endt behandling.
  1. Feedback:
 • Opbevares op til 5 år efter modtagelse. Vi gemmer så vidt muligt din feedback i anonym form og har en lang opbevaringstid for at kunne måle vores egen indsats over tid.
  1. Såfremt vi har grund til at opbevare dine oplysninger, som led i beskyttelsen af vores legitime interesser, herunder fx juridiske tvister, forbeholder vi os at opbevare dine oplysninger i længere tid og minimum indtil sagens afslutning. Det samme gælder opbevaring iht. retlige forpligtelser, der påhviler os.
 1. Deling af dine oplysninger
  1. Vi deler dine oplysninger med tredjeparter, når det er nødvendigt for at give dig vores service. Ved tredjeparter forstås følgende:
 • Samarbejdspartnere når det det nødvendigt for at sikre hurtigere levering
 • Sikkerhedsgodkendte databehandlere, som hjælper os med IT- eller andre tjenesteydelser
  1. Vi deler også dine oplysninger med ovenstående eller andre tredjeparter, hvis vi er forpligtet hertil som følge af lovgivningen, eller for at vi kan beskytte vores interesser i en juridisk tvist.
 1. Dine rettigheder
  1. Du er velkommen til og har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt til at få ajourført, rettet, slettet eller udleveret oplysninger. Alle anmodninger herom skal fremsættes skriftligt på e-mail til x@acton.dk.
  2. Ønsker du at klage over vores behandling af dine data, bedes du først henvende dig til os. Kan vi ikke hjælpe dig, kan du klage til Datatilsynet. 
 2. Ændringer
  1. Vi forbeholder os retten til at ændre Persondatapolitikken fra tid til anden. Vi vil lægge en notits på Hjemmesiden i 30 dage efter ændringen er trådt i kraft.

 

1. Generelt
 1. Denne hjemmeside er ejet af ACTON A/S, CVR 12374186, Torbenfeldvej 3, 2665 Vallensbæk Strand.
 2. ACTON A/S (”vi”, ”vores”, ”os”) er optaget af at beskytte dine personoplysninger.
 3. Denne politik (”Persondatapolitikken”) forklarer hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, når du besøger www.acton.dk (”Hjemmesiden”), hvornår og hvorfor vi indsamler oplysningerne, hvordan vi benytter dem, forudsætningerne for vores videregivelse til andre, samt hvordan vi opbevarer dem sikkert.
 4. Du bedes venligst læse Persondatapolitikken grundigt igennem for at forstå, hvordan vi håndterer dine personoplysninger. 

 

2. Hvem er vi
 1. ACTON A/S er en af Danmarks førende leverandører af åbne transmissioner. ACTON A/S er registreret som kapitalselskab i Danmark med CVR nummer CVR 12374186. Vi holder til på Torbenfeldvej 3, 2665 Vallensbæk Strand (København), og Gunnar Clausens Vej 66, Viby j. 8260 (Århus). 

 

3. Vores forretningsmodel
 1. Gennem Hjemmesiden kan du bestille og forhøre dig om leje, kæder, remme, koblinger, lineærføringer, maskinfødder, teknisk plast og andre produkter.
 2. For at give dig denne service, er det i nogle tilfælde nødvendigt for os at indsamle dine relevante personoplysninger.
 3. Når du anvender Hjemmesiden, indsamler vi dine informationer for at gennemføre din ordre eller at give dig et tilbud og/eller yderligere information om det relevante produkt.
 4. Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger i de følgende afsnit. 

 

4. Informationer vi indsamler direkte fra dig
 1. Vi indsamler forskellige oplysninger om dig, når du besøger og anvender Hjemmesiden.
 2. Forespørgsler og ordrebestillinger:
 • Du har mulighed for at sende en forespørgsel til os gennem vores forespørgselsformular.
 • For at oprette og administrere din forespørgsel beder vi om dit navn, evt. cvr-nummer og e-mailadresse. I forbindelse med ordrebestillinger vil vi tillige anmode om og anvende dine betalingsoplysninger.
 1. Markedsføring
 • Vi anvender din e-mailadresse til at sende dig markedsføring, hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, eller hvis du i forbindelse med en ordrebestilling ikke har frabedt dig markedsføring.
 1. Generelle henvendelser:
 • Når du sender os en henvendelse gennem vores kontaktformular, anvender vi de informationer, du har oplyst, til at svare dig, herunder navn og e-mailadresse.
   
 1. Feedback
 • For at sikre os at de services, vi tilbyder, imødekommer dine krav, kan vi bede om din feedback. Enhver feedback du giver os, vil udelukkende blive brugt med henblik på at forbedre vores services og vil ikke blive offentliggjort.

 

1. Behandlingsgrundlag
 1. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondataforordningen (EU) 2016/679. Det betyder, at alle oplysninger, som vi indsamler eller modtager om dig, behandles efter de behandlingsgrundlag, der findes i forordningen. Afhængig af, hvilket produkt/tjeneste du kigger på, og dermed hvilke informationer vi indsamler (se tabellen ovenfor), kan behandlingsgrundlaget variere.
 2. Som udgangspunkt behandler vi dine oplysninger på baggrund af en aftale mellem dig og os, herunder når du gennemfører en ordrebestilling og accepterer vores Vilkår og Persondatapolitikken, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(b).
 3. Informationer som ikke er nødvendige for pkt. 5.2 ovenfor, indsamler vi typisk, fordi det er nødvendigt for, at du senere kan indgå en aftale eller for at besvare din henvendelse, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(b) og (f).
 4. I forbindelse med markedsføring er vores behandlingsgrundlag altid dit specifikke samtykke, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(a) og markedsføringslovens § 10, stk. 1. Samtykke gælder ligeledes, når vi behandler dine følsomme oplysninger, jf. Persondataforordningens artikel 9(2)(a).
 5. Herudover er vi underlagt en række lovkrav, som kan gøre det nødvendigt for os at behandle dine oplysninger for at opfylde loven, fx bogføringsloven, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(c).
 6. Endelig forbeholder vi os til hver en tid at behandle sine oplysninger i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores interesser i en juridisk tvist, jf. Persondataforordningens artikel 6(1)(f) og artikel 9(2)(f). 

 

2. Sikkerhed
 1. Alle dine oplysninger opbevares på sikre servere i ——-.
 2. Vi opretholder fornødne organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU. 

 

3. Opbevaringstid
 1. Vi opbevarer dine data indtil de ikke længere er nødvendige for os at behandle. I visse situationer, kan det være vanskeligt på forhånd at give en nøjagtig tidsramme, men nedenstående afsnit viser vores ramme for behandlingstiden af dine oplysninger.
 2. Forespørgsler og ordrebestillinger:
 • Forespørgsler og korrespondance knyttet hertil opbevares i indtil 6 måneder efter endt behandling. Oplysninger om gennemførte ordrebestillinger kan opbevares i længere perioder i overensstemmelse med retlige forpligtelser, der påhviler os, herunder fx i bogføringsloven.
 1. Markedsføringssamtykke:
 • Slettes hurtigst muligt efter din afmelding.
 1. Generelle henvendelser:
 • Henvendelser og korrespondance knyttet hertil opbevares i indtil 6 måneder efter endt behandling.
 1. Feedback:
 • Opbevares op til 5 år efter modtagelse. Vi gemmer så vidt muligt din feedback i anonym form og har en lang opbevaringstid for at kunne måle vores egen indsats over tid.
 1. Såfremt vi har grund til at opbevare dine oplysninger, som led i beskyttelsen af vores legitime interesser, herunder fx juridiske tvister, forbeholder vi os at opbevare dine oplysninger i længere tid og minimum indtil sagens afslutning. Det samme gælder opbevaring iht. retlige forpligtelser, der påhviler os.

 

1. Deling af dine oplysninger
 1. Vi deler dine oplysninger med tredjeparter, når det er nødvendigt for at give dig vores service. Ved tredjeparter forstås følgende:
 • Samarbejdspartnere når det det nødvendigt for at sikre hurtigere levering
 • Sikkerhedsgodkendte databehandlere, som hjælper os med IT- eller andre tjenesteydelser 
 1. Vi deler også dine oplysninger med ovenstående eller andre tredjeparter, hvis vi er forpligtet hertil som følge af lovgivningen, eller for at vi kan beskytte vores interesser i en juridisk tvist.

 

1. Dine rettigheder
 1. Du er velkommen til og har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt til at få ajourført, rettet, slettet eller udleveret oplysninger. Alle anmodninger herom skal fremsættes skriftligt på e-mail til x@acton.dk.
 2. Ønsker du at klage over vores behandling af dine data, bedes du først henvende dig til os. Kan vi ikke hjælpe dig, kan du klage til Datatilsynet. 

 

2. Ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre Persondatapolitikken fra tid til anden. Vi vil lægge en notits på Hjemmesiden i 30 dage efter ændringen er trådt i kraft.

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing